Przejdź do treści

Witamy | Добро пожаловать

▪︎ Jesteśmy grupą ludzi wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. Spotykamy się w Itzehoe, a pochodzimy z Polski, Ukrainy, Rosji i Niemiec. Opieramy swoją wiarę wyłącznie na Biblii – Słowie Bożym. Jeśli szukasz Boga, zapraszamy Cię na nasze niedzielne spotkania: godziny i adres nabożeństw niedzielnych

▪︎ Мы – верующие в Господа Иисуса Христа. Наша группа собирается в Itzehoe. Мы приехали из Польши, Украины, России и Германии. Мы основываем свою веру исключительно на Библии – Слове Божьем. Если вы ищете Бога, мы приглашаем вас на наши воскресные встречи: Время и адрес воскресных богослужений

Domowe spotkania w środy: 17:30 godz. | Домашние встречи по средам: 17:30 часов.