Witamy!

Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, i sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga […] (Dzieje Apostolskie 2:44-47)

Witamy Cię serdecznie na naszej stronie! Jesteśmy grupą ludzi mieszkających w mieście Itzehoe i okolicy, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi. Spotykamy się razem podobnie jak pierwsi uczniowie Pana Jezusa, aby razem chwalić Boga i służyć Mu oraz sobie nawzajem. Chcemy również dzielić się z innymi ludźmi tym, co Bóg uczynił w naszym życiu, aby każdy mógł poznać naszego Pana Jezusa Chrystusa osobiście.

Kierujemy się przy tym Pismem Świętym. Stanowi ono jedyną prawdę i normę w kwestiach życia i wiary. Wierzymy w słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, według których całe Słowo Boże trwa i jest aktualne zawsze, na wieki:

Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą (Ewangelia Marka 13:31)