Przejdź do treści

Czytelnia

Kliknij na dany tytuł, aby pobrać dokument:

9 rozdział listu do Rzymian – O co tu chodzi?
O czym tak na prawdę jest mowa w 9 rozdziale listu apostoła Pawła do Rzymian? Ten rozdział bywa często źle rozumiany. Jaki był jednak zamysł autora? Co on chciał przekazać? To opracowanie ma na celu stopniowe wyjaśnienie przesłania tego rozdziału z uwzględnieniem kontekstu całości.


9 rozdział Listu do Rzymian i błędy Kalwina: Analiza intertekstualna
Według dosłownej interpretacji 9 rozdziału listu do Rzymian propagowanej głównie przez Jana Kalwina apostoł Paweł przedstawia tam naukę, według której Bóg arbitralnie wybiera pewnych, nielicznych ludzi do zbawienia, w konsekwencji równocześnie potępiając wszystkich innych. Takie zrozumienie tego fragmentu Pisma Świętego oparte jest na licznych, błędnych założeniach. Ten dokument krok po kroku analizuje te założenia i przedstawia właściwe podstawy do zrozumienia tego fragmentu.


Interpretacja Pisma Świętego: Na co zwracać uwagę?
Z samego Pisma Świętego, z Biblii, wynikają pewne zasady dotyczące jej interpretacji. Znaczy to, że proroctwo Pisma – czyli mowa/tekst przekazany ludziom od Boga – „nie podlega dowolnemu wykładowi”. Należy zatem przyjąć zasady interpretacyjne wynikające z samego Pisma i stosować je konsekwentnie, wykładając w ten sposób „należycie Słowo Prawdy”.


Dary Ducha Świętego we wczesnym Kościele
Niniejsze wypracowanie ma na celu ukazanie w Historii Kościoła faktu, że Dary Ducha Świętego nie ustały w Kościele wraz z powstaniem kanonu Pisma Świętego i śmierci Dwunastu Apostołów.


Niech niewiasty na zgromadzeniu milczą?!
Co niektórzy rozumieją fragment Słowa Bożego zawierający słowa „niech niewiasty na zgromadzeniach milczą“ dosłownie, jakoby wierzącym kobietom należało zakazać modlitwy na nabożeństwach. Czy naprawdę tak powinno się rozumieć ten fragment Pisma Świętego?


Rzymian 14, a „święta Bożego narodzenia”: „Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega”?
Rozdział 14 Listu do Rzymian tematyzuje „przestrzeganie dni” czy też „robienie różnicy między dniem a dniem”. Warto zadać sobie pytanie, czy obchodzenie „świąt Bożego narodzenia” można uzasadnić za pomocą tego rozdziału Pisma Świętego…


Żydowska tradycja zawierania małżeństw i jej odbicie w kontekście Nowego Przymierza
W Izraelu małżeństwo zawierane było „dwustopniowo”. Wpierw para znajdowała się w okresie „narzeczeństwa”, który jednak był już uregulowany prawnie, czyli prawnie wiążący. Dopiero po upływie co najmniej paru miesięcy narzeczeni zamieszkiwali razem, „konsumując” małżeństwo – wtedy dopiero dochodziło do stosunku płciowego…


Zagadnienie rozcieńczania wina w „czasach spisania biblii”
Przez wieki za czasów Starego Przymierza wino było pijane nierozcieńczone i wino zmieszane z wodą uważano za zepsute. „Mieszane” wina były przygotowywane z aromatycznymi ziołami w różnych gatunkach i niektóre z tych związków, stosowanych na całym świecie starożytnym, były mocno odurzające. Jednak uległo to zmianie…


Wąska i szeroka droga