Przejdź do treści

Rzymian 14, a „święta Bożego narodzenia”: „Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega”? – Paweł Pajda

Rozdział 14 Listu do Rzymian tematyzuje „przestrzeganie dni” czy też „robienie różnicy między dniem a dniem”. Warto zadać sobie pytanie, czy obchodzenie „świąt Bożego narodzenia” można uzasadnić za pomocą tego rozdziału Pisma Świętego…

Link do kazania: https://www.poznajpraw.de/wp-content/uploads/2016/12/161218_001.mp3

Notatki do kazania: https://www.poznajpraw.de/wp-content/uploads/2016/12/Rzymian_14_a_Boze_narodzenie.pdf